Persondatapolitik1. Vines Erhvervsmøblers persondatapolitik

Formålet med Vines Erhvervsmøblers persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger.

Vines Erhvervsmøbler har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Nærværende politik har således også til formål at oplyse dig om, hvilke af dine  personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan bl.a. findes i denne politiks sidste afsnit. 


2. Behandling ved køb hos Vines Erhvervsmøbler


Når du handler hos Vines Erhvervsmøbler, indsamles og registreres personoplysninger med det formål at kunne levere den ydelse til dig, som du har bestilt. Dine personoplysninger vil i den forbindelse udelukkende blive behandlet, såfremt du har givet dit samtykke til behandlingen og er indforstået med de behandlingsaktiviteter, der foretages.

De personoplysninger, der i den forbindelse behandles, er fornavn, efternavn, vej og husnummer, postnummer, by, e-mail og telefonnummer. Disse oplysninger behandles (indsamles, registreres og opbevares), således at den aftalte ydelse kan leveres til dig.


3. Sikkerhed


Vines Erhvervsmøbler har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug. Helt konkret er der truffet foranstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at dine oplysninger fortabes eller forringes, eller at dine oplysninger kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
databeskyttelseslovgivningen.

Vine Erhvervsmøbler opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret, men alle de personoplysninger, vi behandler, er dog beskyttet af en firewall. Ved betaling med betalingskort, sendes kortoplysninger endvidere krypteret til Vine Erhvervsmøblers betalingsudbyder, hvorfor Vine Erhvervsmøbler ikke har adgang til hverken konto- eller registreringsnumre.

Derudover har vi implementeret adgangsstyring i en lang række af vores systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger. Vi sørger løbende for at uddanne vores medarbejdere og har udarbejdet og implementeret en lang række politikker og procedurer for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med de principper, der følger af persondataretten.

Sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Derudover er samtlige af Vine erhvervsmøblers medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt.


4. Direkte markedsføring


Vines Erhvervsmøbler videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller tredjeparter, således at disse kan anvende dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan til enhver tid meddele os, at du ikke ønsker at modtage yderligere markedsføringsmateriale fra Vine Erhvervsmøbler. Dette gøres ved at sende en e-mail til mail@vines.dk eller ved at ringe på telefon: 97 51 12 10


5. Dine rettigheder


Som registreret hos Vines Erhvervsmøbler er du i besiddelse af en række rettigheder, som Vines erhvervsmøbler kan hjælpe dig med at varetage. Dette omfatter, at:


  • Du altid kan henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om vi videregiver oplysningerne til andre.
  • Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
  • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger hos Vines Erhvervsmøbler permanent. 
  • Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at Vines Erhvervsmøbler eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode.
  • Du kan anmode om at få dine personoplysninger udleveret og transmitteret frem til en ny dataansvarlig (dataportabilitet)
  • Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder anvendelsen af oplysningerne til direkte markedsføring. 


6. Kontaktoplysninger


Vines Erhvervsmøbler kan som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, kontaktes via følgende informationer:

Vines Erhvervsmøbler
Katkjærvej 2
7800 Skive
Telefon: 97 51 12 10
E-mail: mail@vines.dk